điện thoại 2018

Điện thoại bom xịt đua nhau hạ giá ở VN năm mới

Theo chia sẻ từ những người trong cuộc, những màn giảm giá tương tự sẽ còn xảy ra, ít nhất trong mùa hè năm nay