vỏ bảo vệ smartphone

Khám phá vỏ bảo vệ smartphone kiêm chức năng hâm nóng cà phê

Để làm điều này, Mokase tích hợp một hộp chứa đặc biệt và yêu cầu người dùng đổ cà phê vào bên trong. Khi nào